ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

96- جملاتی از الهی نامه خواجه عبدالله انصاری
ساعت ٤:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی: سخن بزرگان ،حکمت

جملاتی از الهی نامه خواجه عبدالله انصاری

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

جملاتی از الهی نامه خواجه عبدالله انصاری

الهی! اگر چه طاعت بسی ندارم، در دو جهان جز تو کسی ندارم.

الهی! طاعت مجوی که تاب آن نداریم و از هیبت مگوی که تاب آن نیاریم.

الهی! دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم.

الهی! دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.

الهی! تو بساز که دیگران ندانند و تو نواز که دیگران نتوانند.

الهی! نگاه دار تا پشیمان نشویم و براه آر که سر گردان نشویم.

الهی! آفریدی رایگان و روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان که تو خدایی، نه بازارگان.

الهی! نه کلید دارم که در بگشایم و نه کرم دارم که ببخشایم، ای یگانه ای که در آفرینش مقدسی، چه شود اگر در دم باز پسین مفلسی را به فریاد رسی