ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

117- نمونه سوالات پایه هفتم تمام دروس
ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٦   کلمات کلیدی: نمونه سوالات پایه هفتم

 نمونه سوالات پایه هفتم  تمام دروس


عـــربی
عربی 17 دیماه     
سنجش یک مهرماه عربی آزمون ماهانه درس یک تا سه نوبت اول عربی -16 دیماه 92 
آزمون عربی آزمون تستی آزمون عربی 2
سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال
سوالات عربی ارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20 نمونه سوال
پیـــام های آسمانی
نمونه سوال تشریحی _کامل کردنی-دروس 1 تا 8 هفتم  پیام های آسمان  آزمون تشخیصی با پاسخ (جدید)
سوالات امتحانی درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم
سوالات امتحانی درس 13 سوالات امتحانی درس 14 سوالات امتحانی درس 15
سوالات امتحانی درس 10 سوالات امتحانی درس 11 سوالات امتحانی درس 12
سوال امتحانی درس 7

سوالات امتحانی درس 8 سوالات امتحانی درس 9
سوالات امتحانی درس چهارم
  سوال امتحانی درس 6
سوالات امتحانی درس 1 سوالات امتحانی درس 2 سوالات امتحانی درس سوم
درس دوم درس سوم درس پنجم

قرآن
آزمون قرآن(جدید)    
آزمون قرآن آزمون ترم اول (جدید) نوبت اول دیماه 2 (جدید)
نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37  

ادبیات فارسی
تکلیف منزل درس سه(نخبگان) نمونه سوال املا فصل اول  
نمونه سوال درس ۱و۲ آزمون فارسی تکلیف منزل درس ۴ ( نخبگان)
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث یک تا چهار
ادبیات فارسی انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی

زبــــان انگلیسی
زبان انگلیسی 21 دیماه 92    
نمونه سوال تستی  نمونه سوال دیماه 92  نمونه سوال 
نمونه سوال Sample listening test فلش کارت های زبان انگلیسی سنجش مهرماه زبان
آزمون زبان انگلیسی نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4 نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوال    

عـــلوم تجربی
سوالات فصل هفتم (جدید) سوالات فصل هشتم (جدید) سوالات فصل نهم (جدید)
نمونه سوال نوبت اول (جدید) سوال با پاسخ فصل 8 (جدید) سوال با پاسخ نوبت اول  (جدید)
 فصل هشتم (جدید) سوالات تستی فصل 8 (جدید) نمونه سوالات (جدید)
آزمون آنلاین (جدید) آزمون آنلاین-فصل دوم (جدید) آزمون علوم(اداره کل استان اصفهان) (جدید)
علوم از فصل یک تا شش  علوم دیماه 92  جواب علوم دیماه 92 
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفبای مواد علوم تجربی7 دیماه 92
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه
سنجش یک مهرماه علوم(زیست)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار سوالات علوم
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی
فصل منابع انرژی
فصل سفره سلامت
فصل سلول
فصل گردش خون و قلب
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی
فصل 1
 مطالعات اجتماعی
بخش دوم سئوالات (جدید)    
سوالات با پاسخ درس16 (جدید) سوالات با پاسخ درس17 (جدید) آزمون مطالعات اجتماعی  (جدید)
سوالات با پاسخ درس13 (جدید) سوالات با پاسخ درس14 (جدید) سوالات با پاسخ درس15 (جدید)
سئوالات درسی مطالعات اجتماعی  مطالعات اجتماعی آزمون از درس 1 تا 12 (جدید)
تاریخ و جغرافیا و مدنی سوالات بخش اجتماعی همراه با جواب سوالات بخش تاریخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافی همراه با جواب درس های 1و2 درس 1 و 2و 3 و 4
نمونه سوالات ارزشیابی    
کار و فناوری
سوالات فناوری آزمون مبانی رایانه و اینترنت سوالات درس کار و فناوری سال هفتم
تفکر و سبک زندگی
امتحان دیماه 92 (جدید)    
سوالات درس تفکر و سبک زندگی-ترم اول  سوالات درس تفکر و سبک زندگی سوالات 15 دیماه 92  

از سایت: مدرسه نیوز

http://madresehnews.com/