ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

15- جدول زیبای سوره توحید
ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧   کلمات کلیدی: جدول زیبای سوره توحید ،قرآن

  شروع

 

قل

هو

اله

احد

اله

صمد

لم

یلد

هو

اله

احد

اله

صمد

لم

یلد

ولم

اله

احد

اله

صمد

لم

یلد

ولم

یولد

احد

اله

صمد

لم

یلد

ولم

یولد

ولم

اله

صمد

لم

یلد

ولم

یولد

ولم

یکن

صمد

لم

یلد

ولم

یولد

ولم

یکن

له

لم

یلد

ولم

یولد

ولم

یکن

له

کفواٌ

یلد

ولم

یولد

ولم

یکن

له

کفواٌ

احد

 پایان           

به جدول زیبای بالا نگاه کنید.

اگر از نقطه شروع به صورت افقی به  جلو ، یا عمودی به پائین حرکت کنید (مسیر دلخواه)

تا به پایان برسید، سوره   " قل هو الهرا به طور کامل خواهید داشت. به عنوان مثال

یک حالت را برای شما با رنگ  دیگری مشخص کرده ام .