ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

18- معمای اعداد از 1 تا 8
ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢   کلمات کلیدی: معما و سرگرمی

اعداد 1 تا 8 را درون دایره های شکل داده شده قرار دهید و آنرا پر کنید به صورتی که


اعداد 1 تا 8 را درون دایره های شکل داده شده قرار دهید و آنرا پر کنید به صورتی که اعداد متوالی توسط یک خط بهم متصل نباشند.

یعنی اگر عدد 4 را در دایره ای قرار میدهید نمیتوانید اعداد 3 و 5 را در دایره هایی قرار دهید که با آن توسط یک خط در ارتباط است.

در ضمن نمیتوانید از اعداد تکراری استفاده کنید.