ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

29- و اما پاسخ مسئله پشت جلد کتاب ریاضی هفتم .....
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٥   کلمات کلیدی: پاسخ مسئله پشت جلد کتاب ریاضی هفتم ،ابو جعفر محمد ایوب حاسب طبری ،بازرگانی یک درهم به غلامش داد و گفت برو به اندازه

 

 

 

 

و اما پاسخ مسئله پشت جلد کتاب ریاضی هفتم .....

ابو جعفر محمد ایوب حاسب طبری

حکیم و دانشمند ایرانی در قرن پنجم هجری وازجمله ریاضیدانانی بوده است که در علم حساب و هندسه کارهای بزرگی انجام داده است.ازجمله آثارایشان می توان به کتاب مفاتیح المعاملات اشاره کرد.

مسئله زیر در کتاب مفاتیح المعاملات آمده  است.

آیا می توانید پاسخ آنرا بیابید؟

  • بازرگانی یک درهم به  غلامش داد و گفت برو به اندازه  یک درهم خربزه بخر و به باربر بده تا بیاورد. هزینه بیست خربزه یک درهم است و باربر شصت خربزه با یک درهم  به مقصد می رساند. غلام خربزه  خرید و بهمراه باربر آورد.  غلام چند خربزه آورده است؟
  • و اما جواب:
  • در ادامه مطلب