ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

33- نمونه سوال ریاضی هنر حل مسئله هفتم
ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٦   کلمات کلیدی: هنر حل مسئله هفتم ،نمونه سوال

حلزونی پایین درخت 8 متری قراردارد هر روز 2 متر به طرف بالا حرکت می کند اما هنگام شب 5/0 متر به سمت پایین لیز می خورد چند روز طول میکشد تا به بالای درخت برسد؟

 

2-      فرش دایره ای شکل به قطر 2 متررا در وسط اتاق انداخته ایم . اکر لبه ی فرش تا هر طول اتاق 5/0  متر و با هر عرض اتاق 1 متر فاصله داشته است مساحت این اتاق مستطیل شکل چند متر مربع است؟

  

3-    دو / پنجم ظرفی آب دارد . اگر 60 لیتر آب به آن اضافه کنیم پر می شود . گنجایش ظرف چقدر است ؟

 

4-      با انگشتان یک دست به جند صورت میتوان عدد سه را نشان داد ؟

  

5-      با سکه های 50 و 100 تومانی به چند صورت میتوان 450 تومان را درست کرد؟