ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

4- اعجاز عددی قرآن
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٧   کلمات کلیدی:

دوستان عزیز همانگونه که می دانید بزرگترین معجزه پیامبر اکرم (ص) قرآن کریم می باشد که در مدت بیست و سه سال بر قلب مبارک ایشان نازل گردیده است و این در حالی استکه پیامبر گرامی ما مسلمانان خواندن و نوشتن نمی دانست. یکی از شگفتی های قرآن کریم اعجاز عددی آن می باشدبدین صورت که تعداد برخی از کلمات با متضاد آنها از نظرتعداد مرتبه ای که در قرآن آمده برابر می باشند که به برخی از آنها اشاره می شود.

 

کلمه

تعداد

متضاد کلمه

تعداد

حیات (زندگی)

145

موت (مرگ)

145

عمل صالح

167

سیئات

167

دنیا

115

آخرت

115

ملائک

88

شیطان

88

شدت (سختی)

102

صبر

102

جهنم و مشتقاتش

77

جنت و مشتقاتش

77

نور و مشتقاتش

24

ظلمت ومشتقاتش

24

شهر (ماه)

12

تعداد ماه های سال

یوم (روز)

365

تعداد روزهای سال