ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

6- معما:
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٧   کلمات کلیدی: معما و سرگرمی

غلام در طرف چپ بهرام قرار دارد. بهرام مجاور حمید نیست. دارا بین پرویز و غلام قرار دارد. آیا می‎توانید نام آنها را از چپ به راست بنویسید؟