ریاضیات سال هفتم دوره اول دبیرستان

نمونه سوال ریاضی سال هفتم و دروس دیگر

158- نمونه سوالات ریاضی کلاس هفتم
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٧   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم

در این پست نمونه سوال تمامی درسها رو گذاشتم تا فعلا نمونه سوال نذارم.

ریــــــاضیات

آزمون گروهی فصل هشتم توان وجذر و ریشه سوالات تکمیلی فصل هشتم توان وجذر و ریشه  آزمون ریاضی-نوبت دوم
آزمون پایانی فصل هشتم (ریاضی کامل طلایی)  آزمون پایانی فصل نهم (ریاضی کامل طلایی)  آزمون پایانی فصل دهم (ریاضی کامل طلایی) 
آزمون پایانی فصل سوم (ریاضی کامل طلایی)  آزمون پایانی فصل ششم (ریاضی کامل طلایی)  آزمون پایانی فصل هفتم (ریاضی کامل طلایی) 
آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان آزمون نوبت اول-مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان  آزمون پایانی فصل دوم (ریاضی کامل طلایی)  
سوالات ریاضی تیزهوشان  سوالات اعداد صحیح فرزانگان  سوالات ریاضی فرزانگان  
آزمون فصل هفتم (بردار و مختصات)   نمونه سوال تیزهوشان  سوالات هندسه تیزهوشان  آذرماه 92 
نمونه سوال نوبت اول هندسه   نمونه سوالات فصل سوم  آزمون فصل ششم (ب.م.م. و ک. م. م.) 
آزمون تستی فصل ششم  ریاضی 21 دیماه 92  نکات ریاضی تیزهوشان 
آزمون ریاضی آزمون تشخیصی-طراح جلال علومی آزمون ریاضی-طراح جلال علومی 
ریاضی دی 92  پاسخ ریاضی دی92  ریاضی 14 دیماه 92 
ارزشیابی فصل دوم
سنجش آبانماه هندسه
آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ
پاسخ آزمون شماره 4 دیماه آزمون ترم اول با پاسخ سنجش یک مهرماه
پاسخ آزمون شماره 1 دیماه پاسخ آزمون شماره 2 دیماه پاسخ آزمون شماره 3 دیماه
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 آدینه 20 آذرماه 92
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
مبحث عبارت جبری نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل یک و دو نمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحی فصل اول راهبردهای حل مسئله فصل دوم اعداد صحیح
سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله سری اول فصل پنجم- سطح و حجم سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2 عددهای صحیح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
فصل اول تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح آزمون هفتگی(13-07-92)
سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تکمیلی الگوسازی مسائل تکمیلی حل با زیر مسئله مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوب مسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل  

منبع:مدرسه نیوز


150- آزمون ترم دوم کلاس هفتم
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٦   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم
116- نمونه سوالات پایه هفتم
ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٦   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم

ریــــــاضیات


92- نمونه سوال زبان انگلیسی
ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۱   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم ،زبان انگلیسی
91- نمونه سوالات علوم تجربی کلاس هفتم
ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۱   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم ،علوم تجربی
89- نمونه سوال نگارش
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم ،تبدیل کلاس انشا به کارگاه نویسندگی

کلیک کنید 1

 

نمونه سوال نگارش تزم اول دبیرستان رزمندگان اسلام ناحیه 2 یزد


78- نمونه سوالات ادبیات فارسی کلاس هفتم
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم ،ادبیات فارسی

77- نمونه سوال فارسی کلاس هفتم
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم

 

1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

الف) مثنوی معنوی ،سروده شاعر بزرگ ایران ................است.

 

ب) به ...............عنوان پدر شعر نو را داده اند وبه ..............عنوان بنیان گذار شعر کودک در ایران را داده اند.

 

پ) خواجه عبدالله انصاری به ...............لقب یافته است.

 

ت) بیشتر قطعات  این شاعر................به صورت مناظره است.

 

ث) واژه هایی که هم معنا هستند ..........وواژه هایی که تلفظ یکسان واملا وکاربرد متفاوت دارند ........نامیده می شوند.

 

ج) .............. روشنگر بزرگ معاصر وصاحب اثر مهم "کویر" است.

 

چ) مخالف واژه " مقتدر " کلمه ...........است.

 

2- مصرع دوم " قلب سرشار از عطوفت تو " کدام گزینه است؟

 

الف) خرم از تو بهار ایمان است          ب) روشن از آفتاب قرآن است

 

پ)   برق رنگین کمان امید است         ت) باغ آیینه گون توحید است

 

3-گونه گفتاری  یا محاوره ای  را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

 

الف) به هیچ وجه نباید استفاده کرد          ب) در داستان ها

 

پ)   در نقل قول ها وسبک های ویژه        ت) همواره می توان به کار برد

 

4- آرایه های ادبی  هر کدام از مصراع ها را جلوی خودش بنویسید .

 

(تلمیح- واج آرایی- تکرار- تضاد- تشخیص- تشبیه- مناظره- سجع- شبکه معنایی- ضرب المثل)

 

الف) بردرختی شکوفه ای خندید ................

 

ب) دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم . .............

 

پ)می خواهم مثل لبخند باز شوم ................

 

ت) تو را  آسودگی باید مرا رنج. .................

 

ث) گفت وگوی دو یا چند شخصیت  ، در اثر ادبی................

 

ج) من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید. ...................

 

چ) زنگ تفریح را که زنجره زد       باز هم در کلاس غوغا شد................

 

ح) توی گلدسته های یک گنبد          روز وشب زایر حرم باشیم.................

 

خ) آزموده را آزمودن خطاست.................

 

د) ای یاد تو مونس روانم               جز نام تو نیست بر زبانم  ..................

 

5- معنی ومفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.

 

الف) نگردد شاخک بی بن برومند         زتو سعی و عمل باید زمن پند

 

ب) این درختانند همچون خاکیان       دست ها برکرده اند از خاکدان

 

پ) ای تن ! رنج از بهر خدای بکش.

 

ت) ای هست کن اساس هستی           کوته زدرت دراز دستی

 

6- کلمه ها را معنی کنید.

 

بخسب: ............زنجره: ...............معرفت:.............زایر :.................

 

متعبد:...............عنایت:................کام:.................مستجاب:...............

 

7- در مصراع " خرم از تو بهار ایمان است "

 

الف) تشبیه کدام است؟....................ب) متمم کدام است؟..............................

 

8-منظور از ضمیر" خود " ، در مصراع اول ودوم این بیت چیست؟

 

از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده

 

9- با توجه به شعر ، موارد خواسته شده را بنویسید.

 

سعدی شیرین سخن ] گفت به فصل بهار ] خوب جهان را ببین] هر چه ببینی کم است ] برورق سبز برگ ] خط خدا را بخوان.

 

الف) نهاد..............ب)متمم..............پ) مسند..............ت) مفعول................

 

10-با توجه به بیت مقابل بنویسید این بیت ، چند جمله دارد وزیر فعل خط بکشید.

 

هجوم فتنه های آسمانی          مرا آموخت علم زندگانی

 

11- عبارت زیر را از زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

 

( سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم ویک گوشه بهش جا بدم.)

 

12- اگر بیت روبه رو را به زاویه دید سوم شخص تبدیل کنید ، چند کلمه تغییر می کند؟

 

"  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز     گهی از گربه ترسیدم گه از باز "

 

13- چه عاملی بر اعتبار وارزش کلام می افزاید؟

 

الف) رونویسی از آثار دیگران      ب) استفاده از آیات ، ابیات ومثل ها

 

پ)    استفاده از زبان محاوره          ت) نوشتن به نثر کهن

 

14- آوردن کلمه های هم وزنبا حروف آخر یکسان در شعر ........ودر نثر .........نامیده می شود.

 

15- برای بیان مقصود از ........وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود از .......بهره می گیریم. 

 

الف) نثر- نظم       ب) علم- شعر      پ)زبان- ادبیات    ت) کلام- کتاب

 

16- از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای ..........( بگذارد- بگزارد)

 

17- در کدام گزینه واژه ها هم خانواده هستند؟

 

الف) ا نصا ف-  اصناف   ب) واقعا- قعود   پ) مصاحبت- حصبه   ت) مجموعه- جامع

 

18- راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

 

الف) توجه به معنا   ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ)حفظ کردن  ت)الف و ب

 

19- کلمه ...........به معنی آسودگی وکلمه ..........به معنای جدایی است. (فراغ-فراق)

 

20- در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

 

الف)توقف  ب)شکسته نویسی   پ)سرعت ودقت   ت)حاشیه گذاری

 

21- یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

 

 الف) تشدید           ب)واژه های هم آوا         پ)نقطه        ت)همزه

 

22-درس املا برای ارزشیلبی چه مهارتی فرصت مناسبی است؟

 

الف) گوش دادن   ب) نوشتن   پ) خواندن   ت) پاسخ الف وب

 

23) املای کلمات مرکب ، به چه صورتی است ؟

 

الف) جدا     ب)سرهم    پ) هر دو صورت  ت) خط تیره میان دو جزء

 

24-یک ضرب المثل یا جمله معروف که در آن کلمه آرزو باشد بنویسید.

 

25- در بیت زیر متمم ها ومفعول را پیدا کرده ومشخص کنید.

 

با زبان سبز و با دست دراز         از ضمیر خاک می گویند راز

 

26- واژه های تشدید دار را در میان واژه های زیر مشخص کنید.

 

تبسم- عطوفت- جرأ ت –حد اکثر- عبرت

 

27- در دو بیت زیر مفعول ها را مشخص کنید. (دو مورد)

 

می کند پر فضای خانه زعطر     گل سجاده ات به وقت نماز

 

بانگ الله اکبرت در دل          بشکفاند شکوفه های نیاز

 

28- قالب شعری شعر فرشته مهر کدام گزینه است؟

 

الف) مثنوی    ب) قطعه   پ) چهار پاره    ت) غزل

 

29- کدام گزینه از آثار نصر الله مردانی نیست ؟

 

الف) سمند صاعقه       ب) به قول پرستو

 

پ)ستیغ سخن            ت) خون نامه خاک

 

30- شخصیت های ادبی زیر را از نظر زمانی  از قدیم به جدید مرتب کرده وبرای هر کدام یک اثر بنویسید.

 

(طاهره ایبد-قیصر امین پور – نصر الله مردانی –محمد جواد محبت- گلشن آزادی- نادر ابراهیمی –محمود کیانوش-دکتر علی شریعتی- سید جعفر شهیدی- پروین اعتصامی-شیخ محمود شبستری- سعدی- مولوی- نظامی- خواجه عبدالله انصاری- خیام نیشابوری)


76- زبان انگلیسی
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم

کلیک کنید


75- نمونه سوال مطالعات اجتماعی
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم
74- نمونه سوال علوم کلاس هفتم
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفبای مواد  
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه
سنجش یک مهرماه علوم(زیست)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار سوالات علوم
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی
فصل منابع انرژی
فصل سفره سلامت
فصل سلول
فصل گردش خون و قلب
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی
فصل 1

73- ادبیات فارسی کلاس هفتم
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم
70- نمونه سوال ریاضی کلاس هفتم سری 2
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم
68- نمونه سوال ریاضی سال هفتم جدید
ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم

کلیک کنید11

 

کلیک کنید12

 

کلیک کنید13

 

کلیک کنید14


61- سوالات ریاضی کلاس هفتمی ها
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٩   کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم

26- مسائل تکمیلی راهبرد حذف.
ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳   کلمات کلیدی: مسائل تکمیلی ،نمونه سوال کلاس هفتم ،راهبرد حذف حالتهای نامطلوب