147- کارآفریــن موفقــی می شویــد، اگـــر ...

کارآفریــن موفقــی می شویــد، اگـــر ...

کارآفرینان افرادی خلاق و متفاوت هستند که با بکارگیری ابزارهای موجود، پرورش باورها و اجرایی صحیح، بسیاری از ناممکن ها را ممکن و عملی می سازند. نکته قابل توجه در کارآفرینان اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، قدرت خلاقیت، استفاده بهینه از زمان و مدیریتی کارآمد است.

/ 0 نظر / 27 بازدید