124- تفاوت کویر وبیابان

تفاوت کویر وبیابان

 

در بین عامه مردم رایج است که اصطلاح کویر را به جای بیابان بکار می برند ویا برعکس.گاهی وقتها بیابان به محیط خارج از شهر و روستا گفته میشود.اما در واقع بین این دو اصطلاح تفاوت اساسی دارد.بیابان به بخشی از مناطق خشک میگویند که بارندگی کمتر از 50 میلیمتر باران دارد و ممکن است چند سال در آن باران نبارد و با کم آبی و تبخیر شدید مواجه است و پوشش گیاهی بسیار ضعیف است.اما کویر به زمین های رسی پف کرده،با شوری و نمک بسیار شدید که گیاهان در آن نمیتوانند رشد نمایند و در بعضی از آنها که شوری کمتر است ممکن است گیاهانی مانند گز و شور که در برابر املاح نمکی مقاوم هستند رشد نمایند.لذا کویر معمولا زمینهایی با شوری بالا و بدون گیاه است که به آن نمکزار نیز گفته میشود.
از جمله تفاوتهای دیگر بیابان و کویر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مواد رسوبی بیابان بیشتر ماسه،شن،ریگ....و خاک آن دارای بافت درشت تری نسبت به کویر است.
مقدار شوری و نمک بیابان کمتر از کویر است.
پوشش گیاهی در بیابان بسیار بسیار کم و نادر است.بیابان معمولا فاقد آب است .
بیابان برعکس کویر سطحی نسبتا ناهموار دارد و خیلی مسطح نیست.
کویر عارضه ای است در داخل بیابان.
در بیابان بخاطر نبودن رطوبت با اندک بادی ذرات شن و ماسه حرکت کرده و از جائی به جای دیگر منتقل میشوند.طوری که اگر شما در کنار تپه ای از شن در بیابان بخوابید صبح آن تپه را نخواهید دید.
از کویرها و بیابانهای ایران میتوان به کویر مرکزی(دشت کویر)،بیابان و کویر لوت،بیابان ریگ جن،کویر مسیله و بیابان مرنجاب،کویرها و بیابانهای یزد و طبس،کویرها و بیابانهای خور و بیابانک را اشاره کرد

/ 0 نظر / 100 بازدید